Xanthi's Straydogs zoeken DRINGEND gouden mand

29-09-2016 21:55

Zoals jullie allemaal weten, zal rescuer Giota eind oktober Xanthi met pijn in het hart verlaten. Zij heeft door de jaren heen heel wat zwerfhonden gered. Ze gaf hen eten, medische hulp en onderdak. Al haar spaarcenten gingen naar de verzorging van de dieren. Ondanks de financiële hulp die wij haar probeerden te bieden, liepen haar schulden op. Dit is uiteraard niet verwonderlijk want er komt nooit een einde aan het redden van zwerfhonden. Zolang de overheden geen sensibiliseringscampagnes in kader van sterilisatie en castraties voeren én Europa geen diervriendelijk standpunt inneemt inzake dierenwelzijn blijft het voor alle rescuers dweilen met de kraan open.

Giota zal naar Duitsland verhuizen. Zij zal bij haar zoon intrekken en een job zoeken, zodat zij haar schulden snel kan afbetalen. Een aantal van de honden zullen naar de "boerderij" verhuizen. Geen ideale situatie want daar zitten zoveel honden bij elkaar dat er vaak stress is. Sommige honden kunnen goed functioneren in een grote roedel, maar anderen worden depressief omdat ze te weinig aandacht krijgen of omdat ze zichzelf niet kunnen zijn uit angst voor de dominante honden.

Toch zijn zij nog bij de gelukkigen, want voor enkele andere honden hebben we nog geen oplossing gevonden. Als zij geen familie vinden dan zullen zij terug op straat terecht komen. Dit willen we natuurlijk vermijden. We blijven ons inzetten om voor hen een thuis te vinden. De hondjes waarvoor we dringend hulp zoeken, kan je in dit album terugvinden.

Mogen wij vragen om deze lieve hondjes een kans te geven en hun verhaal te delen?

Zij zullen jou eeuwig dankbaar zijn.

 

—————

Terug


Contact

https://www.facebook.com/felisetcanis

Elfnovemberstraat 3
2627 Schelle


+32 (0)3 283.50.08


Animal Care & Rescue : Felis et Canis

Rescuer Giota heeft jarenlang vele zwerfhonden gered en verzorgd. 

Haar spaarcenten gingen allemaal naar de dieren.

Ondertussen heeft ze grote schulden opgebouwd.

De economische toestand in Griekenland is nog steeds zeer slecht.

Eigenlijk zou Giota betere oorden moeten opzoeken om werk te vinden.

Dit was ook het plan, maar ze kan het niet over haar hart krijgen om de honden achter te laten.

Giota zal zich dus voor de zwerfhonden in Xanthi blijven inzetten.

Zij kan daarvoor ook altijd op onze steun blijven rekenen.

En uiteraard blijft uw hulp ook broodnodig.